מאורי הירש מרקסון

054-3382874

Meori@agility-con.com

© 2020 by Meori Hirsch Markson

All Rights Reserved.

ראיון עם פרופ' אמנון רובינשטיין

כתבה למגזין הבינתחומי אוונגרד - פורסמה באתר News1; באתרו של פרופ' רובינשטיין

Go to link